اضافه به برگزیده ها
thumb_01
استان: قم
قیمت: 09192957376 تومان
کارکرد: دست دوم
پیش گفتار: خریدار ضایعات فیلم رادیوگرافی صنعتی
آگهی ویژه:
اضافه به برگزیده ها
thumb_photo2019-04-1912-36-55
استان: تهران
قیمت: 00 تومان
کارکرد: دست دوم
پیش گفتار: فروش انواع میکسر استیل کارکرده
آگهی ویژه:
اضافه به برگزیده ها
thumb_photo2019-04-1912-33-29
استان: تهران
قیمت: 00 تومان
کارکرد: دست دوم
پیش گفتار: فروش انواع میکسر استیل کارکرده
آگهی ویژه:
اضافه به برگزیده ها
thumb_jpegjpg1sss
استان: البرز
قیمت: 4500 تومان
کارکرد: نو
پیش گفتار: سیفتی باکس مورد استفاده تمام مراکز درمانی می باشد
آگهی ویژه:
اضافه به برگزیده ها
thumb_photo2017-08-2716-38-49
استان: خراسان رضوی
قیمت: 0 تومان
کارکرد: نو
پیش گفتار: پالس کو پیشگام در صنعت گلدوزی
آگهی ویژه:
اضافه به برگزیده ها
thumb_01
استان: اصفهان
قیمت: 0 تومان
کارکرد: نو
پیش گفتار: فروش عمده انواع منسوجات خانگی هومتکس Hometex
آگهی ویژه: